Wetgeving Drone

Dronewetgeving

Met het oog op een harmonieuze ontwikkeling van de veelbelovende sector van de drones, komt er binnenkort een nieuwe wetgeving voor legale vluchten voor het professioneel gebruik en het privégebruik van drones.

 

Voor alle vragen in verband met drones, RPAS, UAV en UAS kan u terecht bijrpas@mobilit.fgov.be

 


Gebruik je een drone als vrijetijdsbesteding: let dan op het volgende!


 

Een drone, zelfs als die als speelgoed wordt gebruikt, blijft een luchtvaartuig waarop de luchtvaartregels van toepassing zijn.

Je moet dus je drone in alle veiligheid doen vliegen.

Bijgevolg is uiterste omzichtigheid geboden. Neem de volgende regels in acht.

 

  • Je bent verantwoordelijk voor elke vlucht.


Je moet de drone in alle veiligheid doen vliegen. Voor gebruik, lees aandachtig de handleiding en zorg vὀὀr elke vlucht, dat je de drone voldoende onder controle kan houden.


 

  • Voor elke vlucht, controleer de drone.


Verifieer dat de drone in goede werkende staat verkeert en correct werkt, conform de handleiding.


 

  • Houd de vliegende drone in het oog.


Je moet in alle omstandigheden de drone zonder verrekijker of enig ander elektronisch instrument in het oog kunnen houden.


 

  • Blijf met je drone onder een hoogte van 10m boven de grond.


Dit stemt ongeveer overeen met de hoogte van een huis met 2 verdiepingen.


 

  • Vlieg niet over personen of eigedommen.


Zorg ervoor dat de drone geen personen ofvoertuigen in de nabijheid in gevaar kan brengen; behoud een goede veiligheidsafstand, ver van elke samenscholing van personen.


 

  • Vermijd risicozones.


Het is onder meer absoluut verboden boven elektriciteitscentrales, kerncentrales en gevangenissen te vliegen en nietin de nabijheid van luchthavens.


 

  • Gebruik geen drone in de openbare ruimte in een bebouwde kom.


Gebruik geen drone boven de openbare weg. Speel ermee binnen, in je tuin of op een modelluchtvaartterrein. Een lijst van modelluchtvaartterreinen vind op:

http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/luchtvaart/pub_luchthavens_lijst_modelluchtvaartterreinen.


 

  • Respecteer de privacy van iedereen.


Leg aan je buren uit wat je met de drone doet en neem geen beelden waardoor personen herkend of geïdentificeerd kunnen worden, zonder daarvoor eerst hun toestemming te hebben gevraagd.

Voor meer info:

https://www.privacycommission.be/nl/nieuws/privacycommissie-beantwoordt-veelgestelde-vragen-over-drones.

 


Recreatieve drones mogen niet voor professionele doeleinden worden gebruikt.

 

 

Tot de inwerkingtreding van het koninklijk besluit is het verboden een drone voor andere dan recreatieve doeleinden te gebruiken.

 


GDPR/Privacy

Je hebt ongetwijfeld al gehoord van de GDPR-wetgeving die sinds 25 mei 2018 in werking is getreden.

GDPR is de afkorting voor General Data Protection Regulation, in het Nederlands wordt het AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, genoemd.

In het kort uitgelegd is de GDPR dus een verzameling van regels die ervoor moeten zorgen dat de gegevens van de Europese burgers nog beter beschermd worden.


MVC Albatros is een sportclub met een ledenbestand en dient zich dus ook te schikken naar deze nieuwe wetgeving.

Wij hebben als club een privacyverklaring opgesteld om jullie wat meer informatie te geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kan je hieronder terugvinden.

Wij vragen onze leden om deze privacyverklaring dus zeker eens te lezen, bij eventuele vragen kan je contact opnemen met de club.