Leren Vliegen

Leren Vliegen

Je hebt de grote stap gewaagd, en nadat voldoende geld was bijeengebracht, een besturingsinstallatie en een motor gekocht.

Met een beetje fantasie zie je de droom van een Spitfire of Lancaster al werkelijkheid worden.

Iedereen zal wel ongeveer met zulke gedachten rondlopen en er is geen enkele reden waarom deze onderwerpen niet aan de orde zouden komen als eenmaal de benodigde ervaring is opgedaan.

En hiermee zijn we aan de kern van de zaak gekomen; de sleutelwoorden zijn: « benodigde ervaring» en het is moeilijk te begrijpen welke problemen en risico's er aan het leren vliegen met afstandsbediening kleven, zolang er nog geen ervaring is opgedaan.

Uiteraard zal je piloten tegenkomen, die van zichzelf kunnen zeggen, dat ze een uitzondering op de regel waren en zonder enig probleem en mèt succes, hebben leren vliegen met een schaalmodel . laagdekker.

Deze 'vogels' zijn echter zeldzaam en de kans op schade aan model en installatie is bij deze vliegtuigtypen zeer groot.

Een zeer belangrijke factor, die van invloed is op succes in het leren vliegen is wel onze modelvliegclub.

Als lid zal je kunnen profiteren van de ervaring en hulp, die in onze club als vanzelfsprekend wordt aangeboden.

Natuurlijk is het mogelijk om in je eentje te leren vliegen, maar die eenzame en lange weg zal geplaveid zijn met brokstuuken en frustraties en niet zelden zal je interesse in deze fascinerende sport daardoor geheel verdwijnen.

In de modelvliegerij begint men nog lager dan de laagste sport van de ladder, namelijk op de grond!

Je zal je hierbij moeten neerleggen. Het tempo en het gemak waarmee je leert vliegen worden in hoofdzaak bepaald door drie dingen:


  • Aanleg
  • Instructie
  • Model


In figuur 1, lager op deze pagina, is te zien op welke wijze je de weg naar de top kan afleggen.

Daarbij zijn twee routes aangegeven, in de figuur aangeduid met 1 en 2. De te kiezen route hangt van een aantal dingen af, zoals:


  • Ambitie
  • Vaardigheid in het bouwen van modellen
  • Financiële ruimte
  • Mogelijkheden voor transport


De figuur wil niet meer zijn dan een schematisch overzicht en het is zeker mogelijk om van de ene op de andere route over te gaan naarmate je interesse en ambities toenemen.

 

Tevens moet je er op letten, bij het in elkaar zetten van een modelvliegtuig, dat dat nauwkeurig moet gebeuren.

Zwaartepunt, gewicht, trimmen, motorbehandeling, roerfuncties en talloze andere zaken die het vlieggedrag beïnvloeden.

Tijdens het bouwen van het door U uitverkoren model, zou je regelmatig je licht moeten opsteken op ons vliegterrein.

Daar krijg je een indruk van de vaardigheid en bekwaamheid van de aanwezige piloten en tevens welke piloten eventueel bereid zijn instructie te geven.

De keuze van het model voor de eerste vlieglessen is een belangrijke factor bij de vorderingen van het leren vliegen.

Onze clubleden zijn in staat om U praktische adviezen te geven over modellen en besturingsinstallaties en hun aanbevelingen zijn gebaseerd op ervaring!